HEMOM MULTIMINDMULTIMIND CONSULTINGMULTIMIND PHILIPPINESSÖK JOBBSÖK PERSONALLEDIGA TJÄNSTERKUNDREFERENSERKONTAKTINTRANETTIDRAPPORT
Här hittar du kvalificerad personal med rätt teoretisk och social kompetens. Sedan år 2000 har vi rekryterat och bemannat personal med internationell bakgrund och våra konsulter talar tillsammans över 30 olika språk. Detta kan vara den avgörande skillnaden när ditt företag har kontakter, kunder eller leverantörer i andra delar av världen. Det kan också vara en fördel när ditt företag möter den mångkulturella världen här i Sverige.

Under drygt tio år har vi tillsammans med våra kunder insett att multikulturell kompetens skapar nya möjligheter och gör ditt företag ännu konkurrenskraftigare. Världen blir allt mindre och att arbeta över nationsgränser blir allt viktigare.

Har du råd att vara utan?

MultiMind Bemanning - Multikulturell kompetens inom Logistik, Ekonomi, Marknadsföring, HR, bygg/construction och IT.

Under hösten 2010 utvecklade MultiMind sin expertkompetens inom IT, för att skapa affärsområdet MultiMind Consulting ett år senare har vi stärkt verksamheten ytterligare genom att lägga till MultiMind Construction, för att tillfredsställa rekryteringsbehov inom byggsektorn världen över. Vårt erbjudande är nu både bredare och starkare.

I mars 2011 startade vi upp vår verksamhet i Manila, Filippinerna. MultiMind International kommer att fokusera på uthyrning av konsulter med internationell kompetens. Expansionen är ett led i strategin att finnas nära kunderna och förse dem med personal med mångkulturell kompetens och goda språkkunskaper, oavsett var kunderna finns.


 

 

 

 Auktoriserat bemanningsföretag    
     
 

                                                                                                                                                             
                                                                                                           
  
                                                                    
                                         
                      
MultiMind Bemanning AB • Kungsgatan 66 • SE-111 22 Stockholm • information@multimind.se • +46 8 21 67 00
Provided by Webforum