”MultiMind anlitades pga sin djupa förståelse om organisationer och mångfald, samt tidigare referenser tagna av nöjda kunder."

"I all kontakt var MultiMinds personal mycket förstående, satte sig väl in i vår verksamhet, kom med konstruktiva förslag och input. Slutkandidaterna genomgick på ett effektivt sätt både intervjuer och tester och MultiMind höll oss i handen genom hela processen så våra kandidater fick ett mycket gott intryck av oss. Även om vi hade 3 slutkandidater lotsade de oss igenom det så att vi kunde hålla alla dörrar öppna och hinna med vårt arbete med att verkligen fatta rätt beslut. De låg på oss så vi klarade projektet.”

Niclas Carlsson, VD  Founders Alliance.

 

”Att vi har anlitat dem sedan de startade sin verksamhet säger väl allt?”

”Vi hjälper företag att fatta beslut kring de stora frågorna inom till exempel strategi och organisation. Våra klienter finns bland de största företagen inom svensk industri. I våra uppdrag ingår ofta att ”ta tempen på marknaden” genom kvalificerade marknadsundersökningar. Vad är det som gäller, vilka trender kommer och går inom olika branscher? Det handlar alltså om kvalificerade och mycket viktiga frågeställningar, som ska ligga till grund för företagens långsiktiga beslut. Och vi gör det på många olika språk. Följaktligen krävs kvalificerade frågeställare och analytiker. Utan tvekan får vi allt detta från de medarbetare vi hyr in från MultiMind. Det vet vi med säkerhet då vi har anlitat MultiMind sedan de startade sin verksamhet. Det säger väl allt?”

Franck, amerikanskt managementkonsultbolag i Stockholm

 

”Inget annat bemanningsföretag har lyckats finna så bra administrativa medarbetare med nordiska kunskaper.”

”Våra krav när det gäller administrativ personal är att de ska ha SAP- och IT-kompetens i allmänhet. Dock behöver de inte alltid ha kunskaper eller erfarenheter inom vår bransch. MultiMind har lyckats långt över förväntan, speciellt när det gäller människor med såväl språk- som affärskulturkunskaper från våra grannar Danmark, Norge och Finland. Här har vi stora behov, vilket tidigare var ett problem för oss. Men inte nu längre. Tack MultiMind för detta!”

Pia, HR-chef, Internationellt bolag inom bioteknik

 

”Vi levererar analysinstrument och förbrukningsmaterial till företag och institutioner som sysslar med molekylärbiologisk forskning.”

”Hela Norden, inklusive Island, är vår marknad. Från MultiMind får vi medarbetare inom kundtjänst och finans. Och speciellt inom kundtjänst är kraven mycket höga när det gäller kunskaper kring de olika ländernas språk och speciella kulturer. Jag har genom åren anlitat en rad olika bemanningsföretag och måste säga att MultiMind skiljer sig avsevärt från de övriga – på ett positivt sätt. Speciellt utmärkande är att de verkligen tar hand om och utvecklar sina konsulter. Det gör att de också gör ett bättre jobb hos oss. Det innebär i slutänden att alla tre parter är nöjda med vad som uträttas: vi som kund, den enskilde konsulten och företaget MultiMind. Till syvende och sist är ändå det avgörande att bemanningsföretaget kan plocka fram rätt person på rätt plats. Och där är MultiMind suveränt.”

Claes, Kundtjänstchef, Amerikanskt bolag inom Life Science