Brist på IT-kompetens hotar tillväxten

Maria Lindberg Howard 28 december 2018

MultiMind, Diversity in Tech och Korta vägen bjöd in till ett frukostseminarium om kompetensförsörjningen inom IT-branschen. Läget är akut – inom de närmaste åren kommer det att saknas 70 000 experter i Sverige. För att företagen ska klara utmaningen krävs hållbar rekrytering baserad på mångfald och nytänkande.  

Praktikplatser och mentorskap
Aida Faiz är Relations Officer på Korta vägen, en arbetsmarknadsutbildning för utländska akademiker vid Stockholms universitet. Hon är övertygad om att praktikplatser inte bara ger relevant erfarenhet, de skapar även viktiga yrkeskontakter. Och mentorskap hjälper utländska studenter att förstå hur svenska arbetsplatser fungerar. Som initiativtagare till Diversity in Tech vill hon stödja HR, chefer och projektledare att skapa hållbara rekryteringsprocesser och inkluderande arbetsplatser.

Höjd kompetens och livslångt lärande
Dataföreningen Kompetens arbetar med högre vidareutbildning inom IT, man hjälper yrkesverksamma med karriärutveckling och arbetar för ett livslångt lärande. Enligt VD Helena Carlsson behöver företagen inse att kompetensen inom hela organisationen måste höjas. Och arbetet måste börja på ledningsnivå.

 Mångfald och bredare rekryteringsvägar
Att inte se mångfald som resurs gör att många IT-talanger försvinner på vägen. Enligt Tolga Demir, Staffing & Recruitment Manager på MultiMind, måste arbetsgivare börja tänka i nya banor och bredda sina rekryteringsvägar om de ska lyckas hitta den personal de behöver. Företag som vågar vara annorlunda blir också mer attraktiva för arbetssökande.  

I de efterföljande gruppdiskussionerna lyfte seminariedeltagarna fram exempel på hur alla kan bidra: 

Vad kan du själv göra för att minska bristen på IT-experter?
- Prata mer om IT för att göra området mindre abstrakt
- Vara en yrkesförebild för barn och ungdomar
- Uppmuntra skolungdomar att utbilda sig inom IT
- Skapa nätverk för tjejer som vill programmera
- Göra ämnena teknik och matematik mer attraktiva

Vad kan ditt företag göra för att minska bristen på IT-experter?
- Identifiera medarbetare med särskilda talanger
- Vid förändringar kan personal utbildas i efterhand 
- Individualisera platsannonser för att nå rätt personer
- Ifrågasätta invanda kriterier på arbetssökande
- Våga testa personer som inte uppfyller alla krav

För mer information kontakta