Diversity Charter stärker mångfaldsarbetet i Europa

18 juni 2016

Den ideella föreningen Diversity Charter Sweden driver ett nätverk där medlemmarna hjälps åt för att hitta framgångsrika sätt att utveckla sitt mångfaldsarbete. Man träffas regelbundet och delar kunskap om hur verksamheter på bättre sätt kan inkludera kompetens.

- Idag är det långt fler som lämnar arbetsmarknaden än vad som fylls på och hela Europa tävlar om samma arbetskraft, säger Katarina Önell, ordförande i Diversity Charter Sweden.

Den demografiska utvecklingen gör att arbetslivet måste förlängas. Samtidigt som större delar av befolkningen blir allt äldre och måste tas om hand står många människor utanför arbetsmarknaden. Ekvationen går inte längre ihop och över hela Europa är bristen på arbetskraft ett reellt hot mot företagens utveckling och överlevnad. I många länder tar integrationen alldeles för lång tid och nu driver näringslivet aktivt på för att lösa problemen.

- Det märks att den akuta bristen på arbetskraft och viljan att samarbeta är starka drivkrafter för många företag, säger Katarina Önell.

Diversity Charter startades 2004 i Frankrike där företag som L’Oreal och Sodexo insåg behovet av att göra en rejäl samhällsinsats för att få in ungdomar med skiftande etnisk bakgrund, kontakter och utbildning på arbetsmarknaden. Även om grundtanken var socialt ansvar insåg många företag snabbt effekten av innovation, talangtillskott samt affärsnytta och idag är hela 25 procent av Frankrikes arbetsgivare medlemmar i Diversity Charter.

Charter har bildats i ett flertal länder och 2010 gick tio företag ihop och startade Diversity Charter Sweden som idag har 50 medlemmar. Fredagskunskap om mångfald är en populär aktivitet som arrangeras sju gånger per år. På träffen i maj var ämnet ”Hur får vi individer och grupper att trivas och utvecklas – tillsammans?” 

Den sortens praktiska frågor genomsyrar nätverket för det är i vardagen arbetet ska utföras. Synen på mångfald har Diversity Charter Sweden definierat: ”Vi ser olikhet som resurs och vet att våra medlemmars konkurrenskraft, affärsnytta och verksamhetsutveckling gynnas av mångfald och inkludering.”

Medlemskapet ger möjlighet till erfarenhetsutbyten, inspiration och verktyg i Sverige och Europa och ses idag som en kvalitetsstämpel för mångfaldsarbete. Här kan du läsa mer om Diversity Charter Sweden.

Kom igång med mångfaldsarbetet i 5 steg

Medlemsföretagen delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Till vardags är Katarina Önell Client Service Director för Employee Research & Consulting på TNS Sifo där man arbetar med en mångfaldsprocess i fem steg:

1.       Skapa insikt: Mångfaldsfrågan måste medvetandegöras, definieras och hanteras på ledningsnivå.

2.       Gör en nulägesanalys: Gå igenom verksamheten ur ett mångfaldsperspektiv och ställ er själva raka frågor.

3.       Ta fram en mångfaldsstrategi: Förankra mångfald som en affärsstrategi och kommunicera den noggrant.

4.       Sätt konkreta mål: Ta fram mätbara mål utifrån utmaningar i nulägesanalysen.

5.       Fira framstegen: Gläds åt framstegen samt följ upp och lär av misstagen.