För att hitta morgondagens arbetskraft krävs ett bredare mångfaldsarbete

Maria Lindberg Howard 2 juni 2017

Sveriges invånarantal har passerat 10 miljoner och näringslivet går på högvarv. Enligt färska siffror från Konjunkturinstitutet har Sverige den hetaste arbetsmarknaden i hela EU. Samtidigt minskar den arbetsföra andelen av befolkningen så vid nyrekrytering måste företagen tänka bredare när det gäller mångfald.

Under ett frukostseminarium arrangerat av MultiMind, SJ och Diversity Charter Sweden lyfte man frågan om hur svenska företag via sitt mångfaldsarbete kan öka sin potential att nå nya marknader samtidigt som man stärker sin attraktionskraft som arbetsgivare.

Då SJ som statligt företag har ett både socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar måste man alltid agera transparent och föredömligt. För kunna ge bättre service och vara en attraktiv arbetsgivare måste SJ spegla samhället. Bland personalen är 58 procent män och 42 procent kvinnor och åldersfördelningen är jämn och ca 15 procent har utländsk bakgrund. SJ:s hållbarhetschef Erica Kronhöffer berättade att en inventering har visat att inom SJ talas inte mindre än 46 språk.

Av Sveriges 10 miljoner invånare är 18 procent födda utomlands. De kommande 10 åren kommer antalet invånare att öka mest i åldrarna under 20 år och över 65 år. Det betyder att morgondagens arbetskraft finns bland utrikesfödda och pensionärer, men även i andra grupper i samhället. Vid rekrytering måste därför företagen ta in fler aspekter i sitt mångfaldsarbete. Det handlar inte bara om etnicitet utan även om ålder, kön, sexuell läggning, religion, personlighet, funktionshinder, utbildning och socioekonomisk status.

Shaun Ogden arbetar med rekrytering på MultiMind och visade på hur viktigt inkluderingsarbetet är om man vill lyckas med att bygga ett företag ur ett mångfaldsperspektiv. Han gav några goda råd:

Börja med att ta reda på var ni står idag och var ni vill vara imorgon.

Definiera vad ni ska fokusera på och koppla ihop det med fördelarna.

Sätt upp rekryteringsmål och mät mångfalden bland ansökningar,kandidater och anställningar.

Arbeta aktivt med att skapa en inkluderande företagskultur.

Tänk proaktivt med de kandidater som inte har gått vidare och behåll kontakten med dem och deras nätverk för framtida behov.

Katarina Önell är ordförande för Diversity Charter Sweden som genom kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte arbetar för att främja mångfaldsarbetet. Föreningen stöttar svenska företag i deras förändringsarbete med mångfald och inkludering.

Bland de som allmänt anses ligga långt framme nämns –  utöver SJ –  ofta företag som Skanska, IKEA, Spotify, Scandic och Axfood. Diversity Charter Sweden efterlyser fler goda exempel, men inte bara utifrån hur de arbetar för att öka mångfalden utan även hur de har klarat att skapa en inkluderande kultur på företaget. 

För fler bilder