Fem snabba frågor om Diverseco

Maria Lindberg Howard 15 maj 2018

Vi har pratat med Raheleh Rouhani som är Staffing and Recruitment Manager på MultiMind/projektledare Diverseco och ställt några frågor om ett pågående projekt med det spännande namnet Diverseco. 

Vad är Diverseco?
Diverseco är ett projekt om mångfald och inkludering som har startats av MultiMind. Det hjälper oss att bli ännu tydligare i vårt ställningstagande och fungerar som en förlängning av vårt mångåriga arbete med dessa frågor. Namnet Diverseco betyder mångfald på Esperanto.

Varför är det viktigt att ha en definition på mångfald?
I dagens samhälle blir socialt ansvar allt viktigare för företag. Att tydligt visa vad man står för samt kunna prata om och dela med sig av sina värderingsgrunder. MultiMind arbetar aktivt med mångfald och försöker visa det varje dag och i allt vi gör.

Vad innebär Diverseco för MultiMinds kandidater?
För kandidater som delar våra värderingar blir det enklare att välja MultiMind som arbetsgivare eller som en katalysator för framtida möjligheter. Med vårt inkluderande syn- och tillvägagångssätt blir MultiMind det självklara valet.

Vad innebär Diverseco för MultiMinds kunder?
Allt fler företag efterfrågar kunskaper om mångfald och inkludering. Eftersom kunderna delar våra värderingar har de i MultiMind en mycket god samarbetspartner. Vi fokuserar på att fylla deras resursbehov av ny kompetens samt skapa synergieffekter och utökad kreativitet via heterogena team.  

Och vad innebär Diverseco för MultiMinds kontorspersonal?
Det bidrar till att förtydliga kommunikationen med kunder, kandidater och kollegor. Det är oerhört viktigt att vi vågar diskutera ämnen som anses lite tabubelagda. Genom att erkänna sina fördomar för sig själv och för andra tar man ett steg mot att vända något negativt till något positivt. Kunskap är den faktor som kommer att sänka de trösklar i samhället som kan vara hinder för våra framtida  kandidater och medarbetare.