Frukostseminarium 12 november 2015

20 oktober 2015

Vilka krav ställs på ledarna i en organisation med mångfald eller som vill skapa mångfald?
FRUKOSTSEMINARIUM torsdagen den 12 november, kl. 07.30 – 09.30. Programmet startar kl. 08:00 på Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm

Allt fler företag inser idag att ökad mångfald på arbetsplatsen är ekonomiskt lönsamt och många önskar mer kulturell mångfald i sitt företag. Att leda en multikulturell grupp kan dock innebära utmaningar. Vilka krav ställs på ledarskapet i en organisation som vill få fram fördelarna med olika kulturer?

Vi kommer samtala med ledare och HR-chefer från olika branscher om hur de arbetar med att få kulturell mångfald på sin arbetsplats.

PROGRAM

Kristian Andersson, grundare & VD, MultiMind Bemanning AB, hälsar välkommen.
 
Anna Iwarssonförfattare och opinionsbildare inom värdebaserat ledarskap.
Anna berättar från sin nya bok Ram och kram - ledarskapets betydelse för organisationskulturen. Hon arbetar som rådgivare, mentor, föreläsare och processledare och vill inspirera människor och organisationer till att lyfta blicken, få distans och skapa perspektiv.
Anna gör analyser utifrån ett ledarskaps- samt individperspektiv och vad det innebär för framtidens ledarskap.

PANELSAMTAL

Rani Kasapi, Kulturchef i Botkyrka kommun
Ranis envishet och användet av stora nätverk har lett till resultat. Hon fick utmärkelsen som årets Mångfaldschef år 2014 för hennes arbete som chef för Riksteaterns internationella och interkulturella verksamhet. Fokus har varit att öka medvetenhet om mångfald som ett verktyg för utveckling.

Håkan Nyberg, VD, Nordnet Bank
Håkan tror på att skapa mål och verktyg för en ökad framtida mångfald.  Nordnet står för tolerans, transparens, mångfald och respekt. Därför tycker Håkan att det är viktigt att tänka på företaget som en god samhällsmedborgare. Han har blivit nominerad till Årets VD (2014) och till årets mångfaldschef (2015).

Tim Jonasson, Rekryteringsansvarig, Grant Thornton
Grant Thornton blev Årets Framtidsbyrå 2015, motiveringen löd: "genom delaktighet, engagemang och ett modernt ledarskap [har Grant Thornton] nått sina visioner och mål. Med en öppen och framtidsorienterad organisation bidrar byrån till att stärka branschens attraktionskraft..."

Sara Dahlström, HR-Chef, Advokatfirman Vinge
Vinge arbetar med ett mångfaldsprojekt som handlar om arbetsliv på lika villkor. Målet är att få en integrerad juristkår med fler personer med utländsk bakgrund som söker sig till juristprogrammen runtom i landet. För att motivera ungdomar till universitetsstudier i allmänhet och till juridikstudier i synnerhet har Vinge valt att på olika sätt satsa på gymnasieungdomar i de tre storstadsregionerna.

Moderator: Anna Carlsson Sigstedt, Kommunikationsansvarig MultiMind Bemanning AB

Inbjudan gäller dig som arbetar med HR-frågor eller ledarskap, anmäl dig till anna.carlssonsigstedt@multimind.se.