Frukostseminarium 28 nov: Hur ska näringslivet och förorterna blomstra tillsammans?

26 oktober 2016
Paneldeltagare

Hur ska näringslivet och förorterna hitta varandra och blomstra tillsammans?

Företagen efterfrågar mångfald, innovation och nytänk.

Förorterna efterfrågar företag som ser potentialen i  förorterna. Exempelvis är 81% av personerna i Husby födda i Sverige men har utrikesfödda föräldrar, vilket ger många av ungdomarna en naturlig internationell kompetens och en förmåga att navigera i olika kulturer och marknader. Många har förvärvat sina förmågor genom att de i livet själva fått plöja vägen de ska gå, vilket ställer krav på en enorm lösningsförmåga och styrka. Här finns ungdomar som arbetar målmedvetet med bra betyg i skolan. Gemensamt för båda grupperna är de ofta saknar ett givet nätverk och förebilder i det etablerade näringslivet.

Program
8:00-8:15 Frukost
8:25-8:30 Välkommen, Kristian Andersson, VD och grundare MultiMind Bemanning AB
8.30-9:30 Panelsamtal med 
Emilia Bjuggren, Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholm Stad. Leder den politiska referensgruppen som är kopplad till Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm vars uppdrag är att analysera skillnader i livsvillkor i Stockholm och föreslå åtgärder för en jämlik och socialt hållbar stad. Emilia är uppvuxen i Tensta och var tidigare ordförande för SSU Stockholm.
Sven Hagströmer Finansman som bland annat har grundat Avanza, Creades och Stiftelsen Allbright. Varit medgrundare till Berättarministeriet och Raoul Wallenberg Academy samt varit mentor till ungdomar på Tensta gymnasium. Sommarpratare i P1, 2016. Sven brinner för att näringsliv och skola ska samarbeta, genom kunskapsutbyte.
Helène Sahlin, HR-direktör SVT, dessförinnan lång bakgrund från HR-arbete inom kommunen. SVT jobbar enligt devisen ”Varje rekrytering ska bidra med ny kunskap om vår publik”. SVT letar på nya ställen för att hitta talangerna. 
Magnus Duvnäs nytillträdd Rektor Husbygårdsskolan i Husby. Magnus har lång erfarenhet av rektorsarbete på olika skolor i Stockholmsområdet bland annat Järla skola och Strandsskolan och är mycket engagerad i skol- och samhällsfrågor. 
Elever från Husbygårdsskolan

Moderatorer: Ahmed Abdirahim, Fryshuset arbetar i socioekonomiska utsatta områden i Stockholm, med barn och ungdomar men också med näringslivstoppar runt om i Sverige. Anna Carlsson Sigstedt kommunikationsansvarig MultiMind Bemanning.

Tid: Måndag 28 november, kl 8:00-9:30.
Plats: United Spaces, Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm.
Anmälan: OSA: 24 november. Inbjudan gäller dig och en kollega. Antal platser är begränsade, först till kvarn . Kostnadsfritt. 
Frågor: Anna Carlsson Sigstedt, kommunikationsansvarig MultiMind Bemanning .

Stolt sponsor av: