Nyhet: Seminariet om Sveriges framtida arbetsmarknad lockade många besökare

Yichu Chung 16 september 2015

I slutet av maj hölls ett av MultiMinds populära frukostseminarier. Ämnet den här gången var ”Sveriges framtida arbetsmarknad – trender, samtal, idéer” vilket lockade många besökare till Hotell Scandic Anglais.

Kristian Andersson på MultiMind inledde med att konstatera att ”Sverige är annorlunda idag och kommer att vara ännu mer annorlunda imorgon”. Det ställer stora krav på en mer effektiv och flexibel arbetsmarknad som bejakar mångfald.   

Seminariet inleddes med en titt in i framtiden där Göran Krafft på Kairos Future berättade att 60 procent av dagens ungdomar vill bo på orter med mångfald. Hela 53 procent lockas att söka sig till arbetsplatser som arbetar med mångfald. I en nyligen genomförd enkät svarade 63 procent av tillfrågade chefer att hänsyn till mångfald måste tas vid all nyrekrytering. Det breddar kompetensen och hjälper företaget att förstå nya marknader i en globaliserad värld.

I panelsamtalet deltog även Shori Zand, VD på Avesina, Elisabeth Svantesson, riksdagspolitiker (M) och f d arbetsmarknadsminister samt Tina Karlberg, City Account Manager på Siemens. De fick alla ge sin syn på utmaningarna på arbetsmarknaden och vad som behöver göras.

– Språkundervisningen för invandrare måste bli bättre och politikerna måste ta fram en genomtänkt plan för hur flyktingar ska tas emot på bästa sätt. Cheferna inom vården måste se över sin världsbild, det saknas 3 500 AT-läkare. Duktig personal ska inte gå på långtidsvikariat, de ska få fast anställning, säger Shori Zand.

Ett närmare samarbete mellan arbetsgivare, arbetsförmedlingen och migrationsverket skulle leda till att efterfrågad kompetens i näringslivet och offentlig sektor snabbare kan matchas mot de personer som har anlänt och deras arbetslivserfarenheter.

– Det är viktigt med en vettig introduktion och högutbildade måste komma in snabbare på arbetsmarknaden. De invandrare som är lågutbildade ska få hjälp så att de blir anställningsbara. SFI måste bli mer flexibelt så att det även går att plugga svenska på kvällstid eller på distans, säger Elisabeth Svantesson.

Att dela in nyanlända i olika grupper är ineffektivt, all invandring måste ses som arbetskraft. Politiken har ofta varit för omhändertagande, istället bör människor ges verktyg. Stockholms universitets projekt ”Korta vägen” som hjälper utländska akademiker ut på arbetsmarknaden är ett exempel på en insats som fungerar.

– Värdegrunden i många företag talar inte emot mångfald, det handlar om att man måste leva upp till sina värderingar. På Siemens har vi infört ”15 minutes of your time” där en kvart av mötestiden används till att lyfta fram ett fördomsfullt påstående och diskutera det, säger Tina Karlberg. 

Panelsamtalet avslutades med att deltagarna lämnade flera förslag på åtgärder:

  • Arbetsgivarna måste se den kompetens som faktiskt finns.
  • Ta bort skygglappar och stelt tänkande på arbetsmarknaden.
  • Låt fler arbetssökande komma på jobbintervju.
  • Förenkla lagstiftningen och gör systemen mer flexibla.
  • Lär av andra länder som har lyckats bättre på olika områden.