Hemvändande utlandssvenskar viktig arbetsresurs

19 december 2015

Inte mindre än sju procent av Sveriges befolkning befinner sig utomlands. MultiMind har inlett ett samarbete med Föreningen Svenskar i Världen (SVIV), en ideell organisation som representerar de 660 000 svenskar som bor, arbetar eller studerar utomlands.

Som Silverpartner hjälper MultiMind till med rekrytering, personaluthyrning och konsultation för hemvändande svenskar.

- Alla de som studerar eller arbetar utomlands skaffar sig unik kompetens och det är viktigt att deras multikulturella erfarenheter tas tillvara på den svenska arbetsmarknaden när de återvänder till Sverige, säger Kristian Andersson, VD på MultiMind. 

Under hösten hölls Utlandssvenskarnas Parlament, en konferens som SVIV arrangerar vartannat år med syfte att lyfta fram frågor som berör utlandssvenskar och förstärker deras legitimitet. Såväl näringsliv som politiker deltar för att diskutera skatter, pensioner, försäkringar och medborgarrättsfrågor samt migration och utlandssvenskarna som en resurs för Sverige.

Som ny ordförande för SVIV vill Tuve Johannesson lyfta fram fördelarna med internationella utbyten mellan studenter och forskare. Utbildning är ett annat viktigt område SVIV anser att svenska studenter måste få reda på möjligheterna till utlandsstudier. Samtidigt måste Sverige bli ännu bättre på att ta emot utländska studenter.

- Vi lever i en alltmer globaliserad värld och att förstå olika kulturer och ta tillvara kunskap från andra länder ökar konkurrenskraften för svenska företag, säger Kristian Andersson.

SVIV utvecklar även nätverk för utlandssvenskar, både i Sverige och utomlands. Föreningen är också mycket aktiv på Facebook. Och missa inte krönikan i det här numret av Mixed, den här gången har den skrivits av Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare för SVIV. 

https://www.facebook.com/svenskarivarlden/?fref=ts