Inkludering är grunden i mångfaldsarbetet

Maria Lindberg Howard 19 juni 2017

Enligt färska siffror från Konjunkturinstitutet har Sverige den hetaste arbetsmarknaden i hela EU. Men samtidigt som näringslivet går på högvarv minskar den arbetsföra andelen av befolkningen. För att attrahera morgondagens arbetskraft måste företagen ta in fler aspekter i sitt mångfaldsarbete och arbeta aktivt med inkludering.

I slutet av maj arrangerade MultiMind, SJ och Diversity Charter Sweden ett frukostseminarium för att visa hur svenska företag via sitt mångfaldsarbete kan öka sin potential att nå nya marknader samtidigt som man stärker sin attraktionskraft som arbetsgivare.

Föreningen Diversity Charter Sweden stöttar svenska företag i deras förändringsarbete med mångfald och inkludering. Föreningens ordförande Katarina Önell är Client Service Director på Kantar Sifos affärsområde Employee Research & Consulting (Th. i bild) och kunde presentera färska siffror:

- Sveriges befolkning passerade nyligen 10 miljoner invånare varav 18 procent är födda utomlands. De kommande tio åren kommer antalet invånare att öka mest i åldrarna under 20 år och över 65 år, säger Katarina Önell.

Det betyder att morgondagens arbetskraft finns bland utrikesfödda och pensionärer men även i andra samhällsgrupper.  Vid rekrytering måste företag därför ta in fler aspekter i sitt mångfaldsarbete. Utöver etnicitet handlar det om ålder, kön, sexuell läggning, religion, personlighet, funktionshinder, utbildning och socioekonomisk status.

I SJ:s hållbarhetsarbete hänger socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar ihop. Och för att vara en attraktiv arbetsgivare måste man kunna spegla samhället.

- Åldersfördelningen i personalen är jämn med 58 procent män och 42 procent kvinnor och ca 15 procent har utländsk bakgrund. En inventering visar att det talas 46 språk på SJ, säger hållbarhetschefen Erica Kronhöffer (Mitten i bild).

För att lyckas bygga upp ett företag ur ett mångfaldsperspektiv måste man arbeta aktivt med sin rekrytering och skapa en inkluderande företagskultur.

- Företag med mångfald i personalstyrkan drar nytta av mer motivation och effektivitet, större innovation och kreativitet, lägre personalomsättning, högre servicenivå och kundnöjdhet samt en ökad potential att lyckas på nya marknader, säger Shaun Ogden, Staffing & Recruiting Manager på MultiMind (Tv. i bild).

Fem råd för att lyckas med mångfaldsarbete:
1.       Ta reda på var företaget står idag och var ni vill vara imorgon.
2.       Definiera vad ni ska fokusera på och koppla ihop det med fördelarna.
3.       Målsätt och mät mångfalden bland ansökningar, kandidater och rekryteringar.
4.       Arbeta aktivt med att skapa en inkluderande företagskultur.
5.       Behåll kontakten med kandidater som inte har gått vidare för framtida behov.