Krönika: Satsar man på människorna kommer kvalitén av Anna Iwarsson

23 oktober 2015

Vi vill ha fler kunder. Vi vill göra bättre affärer. Vi vill bli bäst. Av någon anledning hamnar jag ofta som föreläsare eller strategisk rådgivare i organisationer som vill undersöka varför de inte lyckas med sina kvantitativa tillväxtmål. Jag möter små, stora och jättestora organisationer som under flera år har haft målet att växa eller förbättra sina affärer, men inget har liksom hänt. Lite kanske i rätt tillväxtriktning, men inte det där lyftet man hoppats på.

Styrelsen och ledningen har gjort sin bedömning att genom konkreta och tydliga kvantitetsmål om och hur många procents tillväxt man förväntar sig så ska det skapa en sporrande tillväxtkultur hos medarbetarna. Det följer ju också helt naturligt att en styrelse beslutar om VAD man ska uppnå. Därefter vill man visa på förtroende och tillit till teamet inom organisationen att lösa HUR det ska gå till. Att det med automatik ska leda till att alla ska känna sig sporrade att lyckas.

Jag kan på ett sätt förstå varför man vänder sig till mig. Den förändringsresan som genomfördes i Friskis&Svettis under mina tolv år som generalsekreterare var fantastisk. Från 200 000 medlemmar till 550 000 medlemmar. Men jag kan avslöja att det inte var de tydliga ramverken och kvantitativa målen som gjorde att vi växte. När jag började fanns det ett antal kvantitativa tillväxtmål som riksorganisationens styrelse hade beslutat om. På några år skulle vi växa från 200 000 till 400 000 medlemmar. Då, år 2000, insåg jag att när alla himlade med ögonen när den siffran nämndes var det någonting grundläggande fel. Vi beslutade därför att stryka det målet. Istället vände vi blicken inåt in i organisationen och började jobba jäkligt hårt med organisationens insida. Med kulturen, värderingarna och den egna identiteten. Vi fokuserade under lång tid på mångfalden av människor och deras olika uttryck för att vilja utveckla idén.

Så jag är tveksam. Det är inte alltid de tydliga ramverken och de kvantitativa tillväxtmålen som sporrar och utmanar. Det stora sker oftare i det lilla och det börjar alltid i ledarskapet. Satsar man på människorna kommer kvalitén. Då brukar det hända grejer med kvantiteten.

Anna Iwarsson, är författare och opinionsbildare inom värdebaserat ledarskap. Hon medverkar på MultiMinds frukostseminarium den 12 nov där hon berättar från sin nya bok Ram och kram - ledarskapets betydelse för organisationskulturen. Hon har även skrivit succéboken OMVAL - Hur du väljer om ditt liv och din karriär (innan någon annan gör det åt dig).