Krönika: MultiMind firar 15 år med mångfald

Kristian Andersson 3 april 2015

Allt sedan starten har MultiMinds vision varit att utifrån ett mångfaldsperspektiv utveckla företag och samhälle. Genom att tillvarata varje människas språkkunskaper och kulturella kompetens skapas bättre förutsättningar för kreativitet. Nu firar vi 15 år som Sveriges mest globala bemanningsföretag.

Världen blir alltmer globaliserad och företag som vill stärka sin konkurrenskraft inser hur viktigt det är att anställa människor med olika bakgrunder. Befolkningen i Sverige ändras och idag kommer en femtedel av alla svenskar från andra länder. Det gäller att dra nytta av deras kunskaper om omvärlden. Företagen har börjat förändra sin syn på internationell kompetens.

 – Vi märker att idag att allt fler svenska företag inser affärsnyttan med mångfald och hur den bidrar till att vidareutveckla verksamheten, säger Kristian Andersson, VD på MultiMind.

Att få jobba med något man verkligen tror på och därigenom bidra till ett öppet samhälle tycker Kristian är ett stort privilegium. Det är också själva drivkraften för alla som arbetar på MultiMind – att alltid fokusera på att se potentialen hos alla människor.