Många fördelar med AI vid rekrytering

Maria Lindberg Howard 15 maj 2018
Henrik Dider, Rebecka Birgersson Barakat Ghebrehwariat

Många fördelar med AI vid rekrytering

När allt större mängder data måste gås igenom krävs effektivare analyseringsmetoder. Idag tittar många företag på hur artificiell intelligens kan snabba på rekryteringsprocessen. På MultiMinds välbesökta frukostseminarium ställdes frågan: Är AI vägen till en mer inkluderande rekrytering? Svaret är ja, men bara om man även tänker normkritiskt.

Rebecka Birgersson kommer från Centigo där man i olika AI-projekt arbetar med att effektivisera och eliminera steg i rekryteringsprocessen.
- För att hitta dagens topptalanger krävs digitala, intelligenta lösningar som hjälper till att sålla information och samköra data, säger Rebecka.

Centigos erfarenhet är att det går att arbeta både effektivt och inkluderande med hjälp av AI. Genom snabbare sortering, selektering och samkörning kan man spara tid även när mängden data ökar. Med rätt algoritmer kan informationen tvättas ren från parametrar som kön, ålder och etnicitet för att förhindra eventuell snedvridning i processen.  

Första intrycket är avgörande
Inom hotell- och restaurangbranschen råder högtryck med ett intensivt behov att snabbt kunna rekrytera personal. Mångfald bland personalen är önskvärd då man har många internationella gäster. Henrik Dider är HR-direktör för Scandic Hotels Sweden som årligen behöver anställa 2 000 personer de kommande åren.

För Scandic är medarbetarnas personlighet och känsla för service viktigare än utbildning eller yrkeserfarenhet. Därför har man valt att lägga både CV och det personliga brevet sist i rekryteringsprocessen. Istället får sökanden spela in en kort video där de svarar på hur de ser på service samt beskriva sig själva.

- De får ca 20 sekunder vilket är samma tid hotellet eller restaurangen har på sig för att göra ett bra första intryck hos gästen, säger Henrik.

Kombinationen av vad man säger och hur man säger det är viktig. Personligheten slår igenom direkt på film och därefter kan man gå vidare med analyser och intervjuer. Att använda en kandidatdriven process på det här viset passar bra för den unga generation som eftersöks i hotell- och restaurangnäringen. De bästa kandidaterna är eftertraktade och har inte tid att vänta på besked. Så metoden är inte bara tidseffektiv, den spar även pengar och ger ett bättre resultat. Dessutom har den visat sig leda till högst kundnöjdhet vilket branschen strävar efter.

Etik kräver normkritiskt tänkande
Robotar är bra på att hantera sortering och selektering av stora mängder information och annat som människor tycker är tråkigt. Men det gäller att inte bara lockas av finesserna med AI utan även komma ihåg att tänka kritiskt kring analysmetoderna, inte minst ur ett mångfaldsperspektiv.

Som demokratiagent och entreprenör har Barakat Ghebrehwariat på Demokrateam lång erfarenhet av att arbeta med mångfald utifrån ett kommunikations- och normkritiskt perspektiv. Han ser en viss risk för digital diskriminering om rätt mänsklig kompetens saknas vid programmeringen av robotarna.

- Då det ofta saknas data handlar mångfald fortfarande mycket om en gissningslek, säger Barakat. 

Med dagens teknik är det i första hand robotar som sorterar informationen medan människor analyserar den. Den gyllene regeln ”skräpdata in – skräpdata ut” gäller fortfarande. Det handlar om den mänskliga faktorn och att hela tiden vara medveten om sin egen omedvetenhet och sina personliga referenser när man handskas med data.

Han ser utvecklingen inom AI och hur troll ska hanteras som andra viktiga frågor. Hamnar robotar i fel händer kan de enkelt tränas upp att bli rasistiska, antisemitiska eller diskriminerande på andra sätt. Än så länge är det bara människor som har förmågan att tänka etiskt och empatiskt.

 3 tips för lyckade rekryteringsprojekt med AI:

1. Tänk stort, men börja litet!
Gör en tydlig avgränsning för uppgiften som t ex screening av CV.
2. Skapa medvetenhet i organisationen
Transparens kring processen är nyckeln för att motverka motstånd.
3. Var normkritisk vid programmeringen
Indata ska hållas neutral från parametrar som t ex kön, ålder och etnicitet.

Ser fler bilder från frukostseminariet.