Näringslivets nya talanger finns i förorten

Maria Lindberg Howard 30 november 2016

En färsk rapport från arbetsförmedlingen visar att det i princip råder full sysselsättning bland inrikes födda i Stockholmsregionen. Däremot är arbetslösheten bland människor med utländsk bakgrund fortsatt hög och många har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Bemanningsföretaget MultiMind fokuserar på mångfald och bjöd in till ett frukostseminarium för att lyfta fram de satsningar som görs i Stockholm och diskutera olika lösningar. 
- I Stockholmsregionen skriker företagen efter arbetskraft och vi har fullt i orderböckerna. Trots det finns ett utanförskap i våra förorter och lyckas inte integrationen får vi inte med dem i urvalet, säger Kristian Andersson, grundare och VD på MultiMind. 

Stockholmsförorten Husby har 12 000 invånare varav 86 procent med utländsk bakgrund. På Husbygårdsskolan är många av eleverna födda i Sverige med föräldrar från utlandet. Som i alla andra förorter finns här många elever med stora framtidsdrömmar. De är beredda att satsa hårt, men få har de kontakter i näringslivet som krävs för att kunna göra karriär i yrkeslivet.
- Ungdomar i ytterstan har samma kapacitet och drivkraft som ungdomar i innerstan, säger Magnus Duvnäs, rektor på Husbygårdsskolan. Det finns ett brett samarbete mellan flera av de olika initiativ som genomförs utanför skolan men det behövs bättre samordning av insatserna.
- Vår skola har inte de bästa betygen men många på Husbygårdsskolan vill göra sitt bästa och fortsätta plugga vidare på högskolan, säger eleverna Samar Matini och Banaz Hussain.

Samtidigt genomför samhället stora satsningar för att bryta utanförskapet men det krävs bättre samordning. Men även enskilda individer göra stor skillnad genom att fungera som förebilder. Att vara en mentor för elever och dela med sig av sina kontakter samt stödja Stiftelsen Läxhjälpen är några exempel. 
- Skolan ska finnas mitt i byn, den fungerar som en extra förälder för eleverna och är ett av de viktigaste verktygen för integrationen, säger Sven Hagströmer, entreprenör och mentor.

Inom ”Vision 2040 –  Ett Stockholm för alla” arbetar stadens politiker med att öppna upp en skola i varje kommun för att skapa mötesplatser som ökar möjligheterna att nätverka. Sommarjobb är en annan satsning som stärker kopplingen mellan ungdomar och näringslivet med målet att alla elever ska få sommarjobba under gymnasietiden. 
- Vi måste se individen och rusta människor för arbetslivet, både under skolgången men även med studier för vuxna, säger Emilia Bjuggren, arbetsmarknads- och idrottsborgarråd (S) i Stockholm stad.

Sveriges Televisions uppdrag är att spegla och gestalta samhället i hela landet och det gäller även internt. Här finns ett hundratal yrken och man letar ständigt efter nya talanger. Man har ett antal mångfaldscoacher och använder även nätverk, speeddejting, och sociala medier för att bredda sin rekryteringsbas.  
- Vi måste nå fler målgrupper och här behöver vi formulera oss bättre i våra platsannonser för att bli mer tillgängliga, säger Helène Sahlin, HR-direktör på Sveriges Television.

De senaste decennierna har skolan förändrats med ökad konkurrens och höjda betygskriterier. Många elever upplever det som en stor utmaning men Benaz Hussain och Samer Matini menar att man alltid måste försöka göra sitt bästa. Hittar man inga förebilder måste man själv satsa på att bli en förebild för andra:
- Det är vi som är den nya arbetskraften!   

Fler bilder