Press: MultiMind tecknar nytt avtal med Almi

Yichu Chung 18 september 2015

Samarbete med Almi för ökad mångfald inom rekrytering

Sedan flera år tillbaka har Almi Företagspartner sett främjandet av mångfald som ett av sina koncernövergripande verksamhetsmål. I en nyligen avslutad upphandling har MultiMind nu fått förtroendet att hjälpa organisationen med rekrytering och bemanning som ramavtalsleverantörer.

Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet. Samtidigt har man en vision om att bli en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Arbetsplatser där medarbetarna har olika bakgrunder är mer dynamiska och arbetsgrupperna arbetar också mer effektivt.

För att lyckas med det krävs fokus på ökad mångfald och jämn könsfördelning. Men Almi arbetar inte bara med frågorna internt, man ställer samma krav på sina leverantörer.

– För oss är det viktigt att rekryteringsföretagen arbetar aktivt med mångfaldsfrågorna och att de ser dem som en del av sitt hållbarhetsarbete, säger Ingrid Kalderén, HR-direktör på Almi.

I upphandlingen ställdes tydliga krav på anbudsgivarnas mångfaldsarbete kopplat till hela bemanningsprocessen. Ett exempel på det är att båda könen liksom olika nationaliteter ska vara representerade i rekryteringsföretagens kandidatlistor.

Almis kriterier överensstämde väl med MultiMinds affärsidé att internationell kompetens och mångfald hjälper till att skapa heterogena och framgångsrika arbetsgrupper.

– Dynamiska arbetsplatser skapas genom en jämn fördelning av genus, ålder och bakgrund inom alla delar av verksamheten, säger Kristian Andersson, VD på MultiMind. Så har vi jobbat sedan starten för femton år sedan.