Pressmeddelande 16 november 2015:
Fokus på ett annorlunda ledarskap på MultiMinds frukostseminarium om organisationer med mångfald

Maria Lindberg Howard 16 november 2015

Ämnet för bemanningsföretaget MultiMinds frukostseminarium den 12 november var ”Vilka krav ställs på ledarna i en organisation med mångfald eller som vill skapa mångfald?” vilket lockade många besökare till Hotell Scandic Klara, Stockholm.

Kulturell mångfald är ekonomiskt lönsamt. Den insikten finns hos allt fler företag men verktygen för att nå dit saknas. Kristian Andersson, grundare och VD på MultiMind, inledde seminariet med att konstatera att för att skapa ett multikulturellt samhälle krävs ett målmedvetet ledarskap och nya synsätt.

Globaliseringen skapar nya gränslösa möjligheter. När alla blir världsmedborgare formas många olika typer av uttryck för engagemang som måste tolkas. Eftersom det är människor som bygger och utvecklar organisationer skapas också nya förväntningar. Mångfald påverkar organisationens kultur och ledarskapet utmanas, dagens ledare måste klara av att både leva och leda i förändring.

Anna Iwarsson, författare och opinionsbildare inom värdebaserat ledarskap, lyfte fram de tankar hon presenterar i sin nya bok ”Ram och kram – Ledarskapets betydelse för organisationskulturen” som kom ut i början av november.

- Organisationens kultur sitter inte väggarna utan i människorna, säger Anna Iwarsson. Som ledare måste vi inte bara veta vad vi vill uppnå utan även veta hur vi ska ha det på vägen dit, säger Anna Iwarsson.  

I panelsamtalet deltog Rani Kasapi, kulturchef i Botkyrka kommun, Håkan Nyberg, VD på Nordnet Bank, Tim Jonasson, rekryteringsansvarig på Grant Thornton samt Sara Dahlström, HR-chef på Vinge advokatfirma. De delade med sig av sin syn på utmaningarna och exempel på hur de arbetar med att utöka mångfalden och utveckla ledarskapet i sina respektive organisationer. 

- Kulturinstitutioner behöver internationaliseras och vi måste lära oss att sätta värde på en ny sorts kompetens, säger Rani Kasapi som genom projektanställningar har fått in nya människor i organisationen.

- Våra värdeord tolerans, transparens, mångfald och respekt ställer krav på ett helt förändrat ledarskap där cheferna måste gå från en ”command control-kultur” till att bli sociala ingenjörer, säger Håkan Nyberg. 

- Det är medarbetarna som utvecklar företaget. En VD måste inse vad mångfald betyder för företagets lönsamhet och jämställdhet samt ha ett nära samarbete med HR som driver frågan, säger Tim Jonasson. 

- Juristkåren speglar inte samhället och språkkunskaperna är en utmaning. Samarbete med skolor, stipendier till elever som väljer juridiklinjen och praktikplatser ska ändra på det, säger Sara Dahlström.

Panelsamtalet avslutades med att deltagarna lämnade flera förslag på åtgärder:

  • Se till att det finns mångfald i kandidatpoolen vid rekrytering och bemanning.
  • Öka medvetenheten hos ledningen om företagets kultur och fördomar.
  • Hitta förebilder, det hjälper till att förändra invanda tankemönster.
  • Förtydliga begreppet mångfald – det står för kön, ålder kultur, funktionshinder, religion, klass och sexuell läggning.
  • Ta sikte på målet och tänk på att det alltid finns flera olika sätt att nå dit. Var innovativ.
  • Ställ ofta frågan ”Varför?” för att slå hål på gamla fördomar och förhindra nya att uppstå.

Samtliga bilder 

För mer information, kontakta:
Kristian Andersson, grundare och VD, , tel 08-21 67 07
Anna Carlsson Sigstedt, kommunikationsansvarig, , tel 0737-33 89 37