Är Internationella kvinnodagen något att fira?

Anna Carlsson Sigstedt 8 mars 2016
Några av medarbetarna på huvudkontoret

År 2013 gjorde Statistiska centralbyrån på uppdrag av regeringskansliet en undersökning på företag med över 200 anställda för att får mer kunskap om könsfördelningen. Företagen inkluderar både den privata och offentliga sektorn. 
Av antalet anställda är 42 % kvinnor och 58 % män.
Av antal chefer är 36 % kvinnor och 64 % män.
Av antal i ledning är 28 % kvinnor och 72 % män.
Av antal i styrelse är 23 % kvinnor och 77 % män.

På chef-, ledning- och styrelsenivå har vi mycket att arbeta med för att det ska motsvara de som är anställda. Det går framåt, fast det är en bra bit kvar.

I en artikel i gårdagens DI berättar Michael Treschow avgående ordförande för Unilever att ” Det är lite macho detta att packa väskan på söndagskvällen och komma hem på fredag”. Jag kan tänka mig att det är färre kvinnor som anser detta som något åtrovärt att ha som en rutin, speciellt om du har småbarn. Unilever har numera förbjudit mycket resande på grund av jämställdhetsskäl. Videomöten har blivit ett nytt alternativ. Jag tror att det ofta finns enkla lösningar som varken behöver kosta i tid eller energi för att åstadkomma stora förändringar. Det gäller ”bara” att vilja och ta sig tid för att hitta lösningar.

I samma artikel säger Magdalena Greger, VD på Systembolaget ”Tittar man på styrelseexemplet ingår ofta som kravprofil att man bör ha haft vd-erfarenhet. Då har du i princip redan bestämt dig för att det ska bli en man”. Vi i rekryteringsbranschen har en viktig roll att tillsammans med kunden sätta upp sätta upp kravprofiler som öppnar upp för jämställdhet.

I andra länder behöver kvinnor få information om sina rättigheter för att överhuvudtaget komma ut i arbetslivet. Att kvinnorna inte vet sina rättigheter kan bero på att de inte har fått gå i skola vilket kan leda till att mannen röstar åt sin fru.

På min tidigare arbetsplats Kvinna till Kvinna, var Internationella kvinnodagen årets högtidsdag. Låt det även bli en högtidsdag på din arbetsplats men låt frågan vara aktuell under årets alla dagar!

(MultiMind Bemanning AB:s ledningsgrupp och anställda på huvudkontoret består hälften av kvinnor och män. Av våra konsulter är 57 procent kvinnor och 43 procent män).