Social media manager – strategen för företagens digitala närvaro

1 juli 2019

MultiMind jobbar nära kunder som vill anställa och hyra in personal till sin marknads- och kommunikationsavdelning. Det är en spännande tid vi lever i när arbetsmarknaden ropar efter spetskompetenser inom kommunikation för digitala kanaler och marknadsföring i sociala medier. Företag förväntas vara aktiva och äga sin egen närvaro i sociala medier i en tid där allt som skrivs digitalt förblir digitalt. Vem vill du ska vara företags röst? Och vilka egenskaper måste en social media manager ha?

En social media manager är ansvarig för hela eller delar av ett företags digitala närvaro. På samma sätt som en PR-expert är det viktigt att besitta kunskaper om hur ett varumärkes positiva egenskaper lyfts fram. En skicklig social media manager vet hur man skapar innehåll som både svarar på kundernas frågor och engagerar följare.

Vad är attraktivt att kommunicera och vad kommer följare att fånga upp? I dagens medvetna och föränderliga värld måste en social media manager ständigt vara uppdaterad. I en snabb online-ekonomi håller de bästa kommunikatörerna reda på de senaste trenderna i de sociala kanalerna.

Det handlar om att kunna kalibrera med omvärlden i takt med att de algoritmer som styr trafiken på internet förändras. Idag kan du få fram mycket information om dina följare om du spårar konverteringar av varumärket. För en social media manager förenklar det analysen av innehållet för att kunna sammanställa skräddarsydda strategier som kan anpassas efter marknaden. Ju mer du vet om din kund, desto lättare är det att skapa ett budskap som resonerar mellan företag och följare.

Ett stort misstag många företag begår är att anställa personer som saknar professionell bakgrund inom kommunikation. I några fall kanske man anställer en influencer, en person som har en så stor publik i ett eller flera sociala medier att kanalen genererar intäkter.

Likt en social media manager har influencern förmåga att skapa berättelser som både attraherar och skapar spridning. Därför är det lätt att tro att en influencer är lämplig för ett företag som vill rekrytera en social media manager. I vissa fall kanske det fungerar. Men den stora skillnaden är att influencern väljer sin egen berättelse medan en vass kommunikatör kan skapa en attraktiv story åt vilket företag som helst.

Som kommunikatör och social manager behöver du hela tiden anpassa dig och ha koll på hur man lägger upp strategier utifrån syfte, målgrupp och budskap. Förmågan att fånga upp och avgöra vad som är attraktivt att kommunicera styrs hela tiden av aktuella trender. En skicklig kommunikatör tar hänsyn till företagets policy som styr hur du får uttrycka dig. Att kommunicera i ett företags sociala medier ligger ofta långt ifrån hur man själv uttrycker sig som person. Därför är det viktigt att hela tiden återkoppla till och bygga en bra story som syftar till företaget och budskapet.

Marknadsekonomin förändras otroligt snabbt och ibland är det svårt att hänga med – det som är modernt idag är ute imorgon. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna i olika sociala kanaler och vilka nya plattformar som växer fram. Med en kompetent social media manager som är utrustad med de rätta verktygen för att analysera innehåll, kan företaget lätt dra ifrån konkurrenterna och locka fler kunder.