Pressmeddelande 29 april 2016: Spetskompetens bland nyanlända viktig lyftkraft för svenska företag

Maria Lindberg Howard 29 april 2016

Det talas om en flyktingkris, men att människor väljer att komma till Sverige innebär också stora möjligheter för svenska företag. Färska siffror visar att ungefär två tredjedelar av de nyanlända är under 40 år, och alltså i arbetsför ålder. Här finns många av de olika spetskompetenser som näringslivet är i stort behov av.

- Utrikesfödda behövs på arbetsmarknaden för att kunna fylla kompetensförsörjningsbehovet, säger Per Ibertsson, verksamhetssamordnare, Integration och Etablering på Arbetsförmedlingen.

På myndigheten arbetar man med olika typer av insatser för att snabbast möjligt ta tillvara de nyanländas kompetens. Förra året startades en pilotverksamhet med tidig kompetenskartläggning och under 2016 fortsätter man med att kartlägga asylsökandes utbildnings- och yrkesbakgrund.

Flera svenska företag har hittat nya sätt att få tag i den personal de behöver.

Nordic Choice Hotels erbjuder praktikplatser till asylsökande. I samarbete med Migrationsverket. För ett hotell med många utländska kunder är servicekänsla och språkkunskaper långt viktigare än de uppgifter som ryms i ett CV. En spetskompetens som många hotell söker är duktiga kockar.  

 - En av praktikanterna fick börja jobba som frukostvärd i köket. Men snart visade det sig att han hade erfarenhet som kock och hade drivit restaurang hemma i Syrien. Nu har han fått fastanställning som kock på hotellet, säger Ann Ekengren, HR Manager Sverige & Finland.

Även på Skanska tar man emot praktikanter. Man använder även ILP, ett internationellt ledarprogram som är en del av Skanskas och Arbetsförmedlingens satsning på att matcha arbetsgivare med utländska långtidsarbetslösa ingenjörer med byggerfarenhet. På Skanska har mer än 70 procent av dessa praktikanter fått anställning.

 - Vi har hittat byggnadsingenjörer med global erfarenhet från större byggprojekt i olika länder. De har kunskaperna, språket får de lära sig efterhand, säger Monica Westerberg, Mångfaldschef på Skanska Sverige.

Regeringen tar nu fram Snabbspår för att nyanlända ska kunna etablera sig och hitta jobb i branscher där det råder brist på arbetskraft. Målet är att korta tiden från ankomst till arbete. Det tjänar både näringslivet, individen och samhället på.

 - Snabbspåret tar bort de här långa väntetiderna. Kompetensen kommer först, när man sedan har fått ett jobb kan man börja praktisera svenskan, säger Jasenko Omanovic, riksdagsledamot (S).

Jasenko Omanovic har på nära håll sett vilka konsekvenser arbetslösheten kan föra med sig. Han flydde till Sverige från kriget på Balkan men under den långa väntan på flyktingförläggningen fanns absolut ingenting att  göra. Senare fick han jobb som arbetsförmedlare och idag är han suppleant i  Arbetsmarknads- och Näringsutskottet i Riksdagen.

- Kompetens har ingen ålder, kön eller etnicitet. Jag är stolt över att Sverige tar ansvar när situationen ser ut som den gör ute i världen idag, säger Kristian Andersson på MultiMind.

För mer bilder.