Streetsmarta ledare coachar näringslivet

Maria Lindberg Howard 3 maj 2017
Kerstin Lindberg Göransson & Sarah Åsard

Streetsmarta ledare coachar näringslivet

I början av året drog MultiMind Bemanning, Fryshuset Stockholm och Beachfront Communications igång Up & Coming Executive Program där åtta väletablerade företagsledare i näringslivet coachas av streetsmarta mentorer. Mentorprogrammet är en del av Fryshusets rekryteringstjänst Up & Coming där man förmedlar unga talanger till näringslivet.

Tanken är att äldre företagsledare som har gått den traditionella karriärvägen har mycket att lära av yngre företagsledare som har lyckats skapa framgång på andra sätt.  

En av adepterna är Kerstin Lindberg Göransson, VD för Akademiska Hus (TV i bild), ett av Sveriges största fastighetsbolag. Hennes mentor är Sarah Åsard (TH i bild) som driver hårsalongen Urban Hair i Stockholm.

Vilka är dina förväntningar på mentorprogrammet?
Kerstin: Att jag ska få en rejäl knuff i rätt riktning vad gäller min förmåga att tänka normkritiskt och förändra mina invanda tankemönster. Att helt enkelt få en större spelplan.

Sarah: Det behövs en länk mellan akademiker och "streetsmarta" för att det finns vissa saker som man inte kan lära sig genom en akademisk utbildning, precis som vi inte kan lära oss allt från "gatan. Att vi sammanförs så här är magiskt och jag är så glad att få vara en del av det. 

Hur definierar du begreppen streetsmart och akademiker?
Kerstin: ”Streetsmart” ser jag som en förmåga att vända och vrida på sitt tänkande för att hantera/lösa situationen just där man befinner sig. Akademikerbegreppet är för mej ”booksmart” vilket är kopplat till den utbildning och bildning man har. Även om man självklart kan vara bildad utan att formellt vara akademiker.

Sarah: Jag tog studenten men hade inte möjlighet att skaffa mig en akademisk examen. I högstadiet fick jag ta hand om familjens ekonomi. Marknadsföring och försäljning lärde jag mig genom att sälja saker på loppis. Företagande lärde jag mig i mammas lilla hårsalong i Stockholmsförorten Sätra. Men ledarskap, det kom först när folk förlitade sig på mig. På basketplanen lärde jag mig att leda, coacha och jobba i ett lag. ”Streetsmart” är en examen man tar på ”gatan”, ute i verkliga livet. Så vi lär oss samma saker fast på ett annat språk. Vi gör saker lite omvänt, vi börjar utan att kunna till 100 % och får ta större smällar och lära oss av misstagen.

Hur ser du på begreppet mångfald?
Kerstin: Jag ser det som en mångfald av olikheter – medarbetare med olika bakgrunder, utbildningar, erfarenheter och kompetens som resulterar i att man tänker på olika sätt och tar sig an uppgifter på olika sätt. Men jag tror det är viktigt att ta sig an frågan på djupet och på ett ”strukturerat sätt”. Och i min värld börjar det med att våga utmana sina normer och värderingar.

Sarah: Som något positivt, något som gynnar alla. Ju fler vi är, desto fler kan vi nå ut till och därmed åstadkomma mer.

Vad tror du kommer att bli din största utmaning under året?*
Kerstin: Jag har jobbat som mentor i mer än 20 år och har två-tre adepter årligen. Som mångårig mentor är den största utmaningen att gå in i rollen som adept och att verkligen göra det med ett öppet sinne.

Sarah: Slutmålet är att se till att Kerstin känner att det här var värt hennes tid. För tid idag är det mest värdefulla i livet och jag är inte här för att slösa bort någons tid.

Nämn en utmaning som ert företag står inför idag?
Kerstin: Hela fastighetsbranschen står inför stora rekryteringsbehov de närmaste fem åren och vi behöver bredda vår rekryteringsbas för att klara det. Den snabba digitaliseringen bidrar också till ett behov av breddade kompetenser. Akademiska Hus behöver vara en bra arbetsgivare som kan attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Då blir de insikter jag får här en av flera komponenter i det arbetet.

Sarah: För mig är salongen så personlig och nära hjärtat. Men jag inser att varumärket blir större och för att kunna expandera måste man lämna över vissa saker. Så min största utmaning är att expandera och samtidigt behålla det personliga och den höga standard vi har