Svenskar i Världen och MultiMind – ett angeläget samarbete

Karin Ehnbom-Palmquist, Generalsekreterare SVIV 21 december 2015

Svenskar i Världen är en ideell, oberoende organisation som representerar de 660 000 svenskar som bor utomlands samt svenska klubbar, föreningar, handelskamrar, svenska skolor och Svenska kyrkan i utlandet. Vi bevakar, påverkar och informerar om frågor som rör utlandssvenskar och är den enda lobbyorganisationen som besvarar remisser som rör svenskar i utlandet.

Varje år utser vi Årets Svensk i Världen, en utmärkelse som 2015 gick till den fenomenalt framgångsrike musikproducenten Max Martin. Priset ger ofta stort eko i medievärlden, både i Sverige och internationellt. 

Svenskar i Världen ger stöd och rådgivning till personer som är på väg att flytta utomlands, som bor i ett annat land eller som flyttar hem till Sverige igen . Vi har också en expertpanel med jurister och psykoterapeuter som gärna vägleder utlandssvenskar. Via vår tidning och digitala kommuikationskanaler belyser vi frågor som intresserar utflyttare, hemvändare och de som bor utomlands. Runt om i världen representerar över hundra ombud vår organisation lokalt och hjälper svenskar som behöver råd i sina nya hemländer. De är ett viktigt komplement till de svenska ambassaderna.

Hemvändare som återvänder till Sverige efter att ha bott utomlands har med sig värdefulla erfarenheter, kunskaper och kontakter att dela med sig av. Flera av dem stöter dock på svårigheter när de ska återanpassa sig till det svenska samhället, bl.a. därför att många arbetsgivare  varken har intresse av eller kunskap om vilka fina meriter en utlandstjänstgöring eller studier i utlandet oftast ger. Vi är därför glada för vårt samarbete med MultiMind , som ju arbetar aktivt med att engagera personer med utlandserfarenhet och internationell kompetens. 

Det är ett angeläget samarbete som gynnar en stor grupp utlandssvenskar som har flyttat hem igen. Flera av våra medlemmar har deltagit i MultiMinds sommarfest, företagskvällar och mingel och några som har flyttat hem till Sverige har hittat nya jobb genom er.  Vi ser framemot att fördjupa vårt samarbete och planerar nu för ett gemensamt seminarium  med MultiMind, som vi hoppas ska leda till ytterliga kontakter och möjligheter.

Mer information om Svenskar i Världen och hur du blir medlem hos oss, hittar du på vår webbplats www.sviv.se. Anmäl dig gärna där så får du tidning och nyhetsbrev – och gilla oss på Facebook!