Nyhet: 

Kristian Andersson, grundare av MultiMind - porträtterad i Entreprenörsboken volym II

Yichu Chung 23 juni 2015

Kristian Andersson har alltid intresserat sig för internationella frågor och olika kulturer, och han har själv periodvis bott utomlands. Att ta vara på människors olika bakgrunder och erfarenheter är en självklarhet för honom och den tanken ligger även till grund för bemanningsföretaget MultiMind. Vi får ta del av Kristians historia från uppväxten, den lärorika tiden i USA och samhällsengagemanget. Han berättar om tuffa tider och stunder av tvivel innan framgångarna kom. 

I bokens 38 porträtt berättar entreprenörer om sin brinnande passion för entreprenörskapet och vad det innebär av glädje och tillfredsställelse. De delar också med sig av tuffare tider när osäkerheten har smugit sig på, men visar att de trots allt aldrig har gett upp. Genom dessa berättelser får läsaren kunskap om entreprenörslivet och kan samtidigt ta del av erfarna entreprenörers råd för att lyckas med sitt företagsbyggande. På det sättet hjälper generation efter generation av entreprenörer varandra att snabbare nå lönsamhet i sina företag och undvika att göra om gamla misstag.

Entreprenörsboken volym II ges ut att Founders Alliance, ett entreprenörsnätverk som arbetar för att tillföra värde i form av kunskap, erfarenhet, kontakter och inspiration till sina medlemmar. Syftet med boken är att inspirera fler till att ta steget till att förverkliga sina drömmar och idéer, och att hitta glädjen i entreprenörskap. Tillsammans med volym I utgör den en unik samling av 76 entreprenörsporträtt.