Vi är medlemmar i Diversity Charter Sweden som är en ideell förening. Föreningen arbetar genom sina medlemmar för att påvisa hur framgångsrikt mångfaldsarbete kan se ut i praktisk handling. Genom vårt medlemskap i Diversity Charter vill aktivt arbeta med mångfald i vårt egna företag samt dela erfarenhet och få inspiration från andra företag. Diversity Charter Sweden är en del av det europeiska nätverket Diversity Charter.

Founders Alliance är ett nätverk för Sveriges ledande entreprenörer.

 

Vi är silverpartner till Svenskar i Världen för vi vill hitta talanger bland de som kommer tillbaka till Sverige och har utlandserfarenheter.

 

Vi stödjer Founders Alliance initiativ att tillsammans med sina medlemmar sponsra byprojekt i Kenya. Genom dessa projekt utbildas fattiga invånare till att bli driftiga entreprenörer och får på så sätt möjlighet att försörja sig själva och sina familjer. Vi tror på Hand in Hands modell att genom hjälp till självhjälp låta individer ta sig ur fattigdom av egen kraft genom utbildning och företagande. Detta bekämpar fattigdom effektivt och långsiktigt och våra Kenyanska systerentreprenörer kan möta en ljusare framtid med bibehållen värdighet och stolthet." säger VD Kristian Andersson


MultiMind samarbetar med Celavi Verksamhetsutveckling för att erbjuda ledare på olika nivåer mentorskapsprogram i grupp. Syftet är att genom gemensam diskussion och dialog, skapa bättre förutsättningar och verktyg för att leda din organisation till framgång. 

MultiMind samarbetar med Korta Vägen som riktar sig till utländska akademiker och är en arbetsmarknadsutbildning
i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms universitet. Vi är där och samtalar om bemannings-och rekryteringsbranschen, samt försöker underlättar praktikplatser och hitta bra kandidater.

                      

MultiMind är samarbetspartner till Mångfaldsbragden, då vi tror på att lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra att göra detsamma för att vårt samhälle ska berikas och växa.

MultiMind har som avsikt att tillsammans med Arbetsförmedlingen verka för att öka sysselsättningen genom att etablera en långsiktig och strategisk samverkan kring initiativet Sverige Tillsammans med etablering och integration av nyanlända, vilket bidrar till MultiMinds långsiktiga kompetensförsörjning.

MultiMind samarbetar med Yrkesdörren för att hitta talanger bland nya svenskar och göra våra kunder ännu mera lönsamma. Förutom att annonsera i Yrkesdörrens kanaler träffar våra anställda löpande nya svenskar.

MultiMind samarbetar med Företagsekonomiska institutet (FEI) för att hitta konsulter som både har praktisk erfarenhet såväl som utbildning inom företagsekonomi.