Bemanning

I en global värld blir det mer och mer viktigt med världsomspännande och kulturella erfarenheter. Internationell kompetens i kombination med språk, erfarenheter inom olika affärskulturer, sociala koder, religion, politik, juridik, ekonomi etc. är en förutsättning för att dina medarbetare och kunder ska kunna mötas och skapa långsiktiga och fruktbara relationer. Vi låter det gå under det gemensamma begreppet "internationell kompetens".

Kontakta oss för mer information om våra erbjudanden och olika bemanningslösningar.