Bemanning

I en global värld har världsomfattande och kulturella erfarenheter blivit mer betydeslsefulla för företag. Internationell kompetens i kombination med språk, erfarenheter inom olika affärskulturer och sociala koder är en förutsättning för att dina medarbetare och kunder ska kunna mötas och skapa långsiktiga och fruktbara relationer. Vi låter det gå under det gemensamma begreppet "internationell kompetens".

Kontakta oss för mer information om våra erbjudanden och olika bemanningslösningar.