Diversity consulting

På MultiMind är vi specialiserade inom mångfald och kan erbjuda ert företag workshops och föredrag kring inom Diversity Management. Vi kartlägger, analyserar och förbereder er organisation i hur ni kan förbättra och effektivisera er organisation ur ett mångfaldsperspektiv. Det kan handla om alltifrån hur man bygger upp företag ur en mångfaldssynvinkel, till hur man ska tänka kring nya rekryteringar eller företagets interna kultur.

Exempelvis:
Granska rekryteringsprocessen ur ett mångfaldsperspektiv
Seminarier
Workshops
Föreläsningar

ADA (AwarenessDefinitionAction)-utbildning: Erbjuder de grundläggande verktygen för att kunna konkretisera arbetet med att ge olikheter utrymme i organisationen.

Hör av dig till om du vill veta mer om vårt erbjudande inom Diversity Consulting.

Läs mer om våra kompetensområden och rekryteringsprocess.

Så här säger våra kunder kring mångfald:

"Vi arbetar mot hela den nordiska marknaden och ser det som en klar fördel att då också ha ett team som motsvarar vår kundgrupp. Internt innebär det här fördelar eftersom det bidrar med dynamik i diskussioner och beroende på situation kan vi definitivt lära av varandra när det gäller best practice. På ett personligt plan blir frågan än mer aktuell att vara självmedveten och utvärdera om det egna ledarskapet ger den avsedda effekten eller om det finns ett annat mer effektivt sätt för just den gruppen." – Anna Kapteijn, HR Business Partner, Whirlpool Nordic.

"En fördel med att leda ett mångkulturellt team gör att du får en annan förståelse och blir mer öppen. En insikt om att alla har olika behov och förutsättningar. Exempelvis är 17 maj extremt viktigt för en norrman. Som svensk är 6 juni inget märkvärdigt. Olika saker kan vara viktiga för olika människor med olika kulturer."– Carl Lundberg, Logistics Manager J Lindeberg.

"Vi lever idag i ett multikulturellt samhälle där vi med teknologin på olika sätt kan ta del av hur andra människor tänker och tycker. Detta går i hand när vi samarbetar med kunder och leverantörer utanför våra traditionella gränser. Att få möjligheten att leda ett multikulturellt team ger en stor förståelse i hur man tänker och värderar i andra kulturer, för att därefter kunna använda denna kunskap för att stärka relationer och band, både internt och externt." – David Lu, Service Desk Manager, Eniro

"Det man får ut av att leda mångkulturella grupper är att man i sådana grupper ser på saker på olika sätt och på så sätt får tillgång till fler infallsvinklar än vad man skulle få i en kulturellt homogen grupp. Man gör därmed saker effektivare. När gruppens stakeholders också har olika kulturella bakgrunder är det en stor fördel om även gruppen är kulturellt heterogen för att skapa en bättre förståelse för varandra och ett effektivare samarbete." – Maria Brindevi, Head of Master Data, Electrolux

"Samhället är multikulturellt och då måste vår verksamhet och våra team spegla detta. Som största fördelen ser jag chansen att utvecklas själv som människa, lära sig nytt, ta del av och få en inblick i andra kulturer. En spännande resa för alla." – Ingvor Holmberg Swahn, Mgr Customer Support Nordic, Nordea Bank

Den största utmaningen med att leda ett multikulturellt team är att förstå individens behov ur ett kulturellt perspektiv. T ex om du har en annan religion som styr dig. Detta måste tas hänsyn till. Måste se varje individ och hur de resonerar. Det måste man alltid men med den kulturella skillnaden ger det ytterligare en ny aspekt till det hela. Det är också detta som gör att du utvecklas." – Carl Lundberg, Logistics Manager J Lindeberg

"Människor från olika kulturer jobbar oftast på olika sätt men har gemensamt oftast samma mål när man presenterar en strategi eller mål. Utmaningen är att identifiera hur de jobbar som bäst samtidigt att få dem att öppna sig för hur andra arbetar för att de ska kunna vidareutveckla sig själv." – David Lu, Service Desk Manager, Eniro

"Att leda mångkulturella grupper kräver en större insats av chefen. Man behöver som chef vara lyhörd, open minded och kunna tänka utanför boxen. Ibland behöver man uttrycka samma sak på tre olika sätt för att undvika missförstånd." – Maria Brindevi, Head of Master Data, Electrolux

"Det är viktigt att inte försöka negligera olikheter utan istället vända det till en fördel. Bjud in kulturen. Ju mer förståelse man får för individen ju bättre förstår man hur man ska få just den individen att växa. Kulturen präglar människan. Jag hade exempelvis en anställd från Korea som var van vid en mycket hierarkisk organisation. För henne betydde titel väldigt mycket. Det var först när jag förstod detta som jag kunde anpassa min kommunikation efter hennes bakgrund. Jag förstod senare att hon ville visa upp för sin familj att hon är framgångsrik genom en titel. Det kan vara lika viktigt som en löneförhöjning. Då kan man ge det. Genom att prata med personen på rätt språk kan man få dem att förstå ens perspektiv." – Carl Lundberg, Logistics Manager J Lindeberg