Kundtjänst

Det kan vara svårt att hitta personer med rätt kvalifikationer och mindset för att jobba med service. Här är MultiMind särskilt i framkant för jobb som kräver särskild kulturell och språklig kompetens, inte minst kring de nordiska länderna. Rätt person på rätt plats genomsyrar hela vår rekryteringsprocess inom service.

För mer information om rekrytering inom kundtjänst hör av dig till .