Rekrytering

På dagens arbetsmarknad är rekrytering en investering och medarbetare blir en allt viktigare tillgång för affären. Att hitta de rätta kandidaterna, säkerställa att kandidaterna uppfyller rätt kompetenskrav samt minimera risken för en felinvestering är svårt, men också vår expertis. MultiMinds rekryteringsmodell gör våra tjänster till de bästa på marknaden och andas omtanke och öppenhet. Och hårt arbete. 

Processen att hitta den bästa personen för jobbet kan se olika ut beroende på uppdrag och företag. Men med en CV-bank innehållande över 200 nya registrerade CV:n per månad, internationella föreningar, nätverk, arbetsmarknadsdagar, föreläsningar, seminarium, search och headhunting, har vi alltid hög proaktivitet i alla processer. Dessutom är vår rekryteringsprocess mångfaldscertifierad, vilket innebär att vårt arbetssätt aktivt och strategiskt strävar mot mångfald från start till mål.

Professionell omtanke

Våra kandidater kommer att bemötas på ett professionellt sätt där sekretess och kvalité står i fokus. Oavsett om det gäller en direkt rekrytering eller om det gäller ett konsultuppdrag. Och självklart garanterar vi vägledning och kontinuerlig återkoppling i varje steg av rekryteringsprocessen - både mot kund och kandidat.

Rekrytering av chef och specialist

Med search och headhunting, brett nätverk, och certifierade rekryteringskonsulter för tester inom IPU, Cut-e och UPP är vi duktiga på att rekrytera till tyngre positioner med stort fokus på att leda multikulturella grupper. Alltid med ett mångfaldsperspektiv som skapar hög kompetensnivå och kulturell förståelse.

För mer information om rekrytering av chefer och specialister, hör av dig till